19-22 มิถุนายน 2567

นโยบายการร่วมงาน

"Surface & Coatings" เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

การที่ท่านอนุญาตให้ผู้จัดงาน ผู้แสดงสินค้า หรือ สปอนเซอร์ หรือผู้จัดงานที่จัดพร้อมกัน สแกนบัตรประจำตัวผู้ชมงานของท่านในระหว่างการชมงานหรือที่บริเวณทางเข้างาน นั่นหมายความว่าท่านยินดีให้ชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่บริษัทของท่านกับผู้แสดงสินค้า สปอนเซอร์ และผู้จัดงานที่จัดพร้อมกันนั้น ผู้ซึ่งอาจจะติดต่อท่านเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า งานแสดงสินค้า และ/หรือสมาคมการค้าของเขาแก่ท่านในอนาคต

การถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด อาจถ่ายภาพ บันทึกเสียง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานแสดงสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัด ซึ่งอาจทำให้เห็นท่านอยู่ในภาพหรือได้ยินเสียงของท่าน ซึ่งการที่ท่านอยู่ภายในบริเวณงานนั้น นับเป็นการยินยอมให้บริษัทนำรูปถ่าย บทสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายทำ (“วัตถุดิบทางสื่อ”) ไปใช้ เผยแพร่ จัดพิมพ์ จัดแสดง หรือผลิตซ้ำในสื่อประชาสัมพันธ์และในการสื่อสารผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามของบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และท่านยินยอมสละสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกเสียงที่บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตนำไปใช้ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะเป็นของบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และท่านยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เผยแพร่ จัดพิมพ์ จัดแสดง หรือผลิตซ้ำวัตถุดิบทางสื่อเหล่านี้โดยสิ้นเชิง

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา: https://privacy.reedexpo.com/th-th.html

คลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ของเรา: https://privacy.reedexpo.com/th-th/cookie-policy.html