19 - 22 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลทั่วไป

T. 02 686 7222
E. [email protected]

สำหรับการสำรองพื้นที่

T. 02 686 7299
E. [email protected]

Overseas Sales Agent

China

RX CHINA

Karen Huang

T. +86 10 5933 9125
E.  [email protected]

Italy

Ms. Marinella Croci

M. (+39) 329 1659798
E. [email protected]

Japan

RX JAPAN

Marina Nemoto

T. +81 3 6261 2996
E. [email protected]

Korea

RX KOREA

Ryan Ryu

T. +82 70-7777-1952
E. [email protected]

Singapore

RX CHINA INTERNATIONAL SALES GROUP

Albert Ho

T. +86-755-2383 4515
E. [email protected]

Switzerland

RJordi Publipress

Hermann Jordi

T. +41 32 666 30 91
E. [email protected]

Taiwan

RX CHINA

Karen Huang

T. +86 10 5933 9125
E.  [email protected]

Rest of the World

RX Tradex Thailand

Ms. Premrudee

T. +66 2686 7320
E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 02 686 7354

E. [email protected]

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 02 686 7248

E. [email protected]

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล