19-22 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลทั่วไป

T. 02 686 7222
E. [email protected]

สำหรับการสำรองพื้นที่

T. 02 686 7299
E. [email protected]

Overseas Sales Agent

China

RX China

Ms. Lisa Zhao

T. +86 10 5933 9077
E. [email protected]

India

RX International Sales Group (India)

Ms. Priyanka Videsh

T. +91 9987383576
E. [email protected]

Italy

RX Go Lite di Marinella Croci

Ms. Marinella Croci

T. +39 329 1659798
E. [email protected]

Japan

RX Japan

Ms. Marina Nemoto

T. +81 3 6261 2996
E. [email protected]

Korea

RX Korea

Mr. Ryan Ryu

T. +82 70-7777-1952
E. [email protected]

Malaysia

RX International Sales Group (China)

Ms. Linda Liu

T. +86 10 5933 9069
E. [email protected]

Singapore

Singapore Advanced Manufacturing Technology Association (SAMTA)

Mr. Samuel Kwek

T. +65 9827 8508
E. [email protected]

Switzerland

RJordi Publipress

Hermann Jordi

T. +41 32 666 30 91
E. [email protected]

Taiwan

WES Worldwide Expo Services Ltd.

Ms. Sharie Chan

T. +886 2 2598 2630 ext.109
E. [email protected]

Vietnam

RX International Sales Group (China)

Ms. Linda Liu

T. +86 10 5933 9069
E. [email protected]

Rest of the World

RX Tradex (Thailand)

Ms. Premruedee Udomsin

T. +66 2686 7320
E. [email protected]

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อ

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย

T. 02 686 7354

E. [email protected]

คุณสุธรรม ช่วยตั้ง

T. 02 686 7248

E. [email protected]

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล