Surface & Coatings logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ASEAN's Most Comprehensive Technology & Solutions Exhibition
for Surface Treatment, Paints, and Coatings - 9th Edition

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

ผู้จัดงาน เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2023

การเตรียมพื้นผิวและชุบเคลือบสีที่ยั่งยืนปักหมุดเติบโตต่อเนื่อง เพราะแค่สวยและใช้งานดีไม่พอ แต่ต้องยั่งยืนด้วย

"การเคลือบพื้นผิว" ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ สินค้า และผลิตภัณฑ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว และแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชิ้นงานที่เน้นความประณีต สวยงาม มีมูลค่า และมีประสิทธิภาพสูง แต่นับจากทิศทางของการทำธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืน ลำพังคุณสมบัติที่กล่าวมาจึงไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเทรนด์ของ Sustainable Surface & Coating ได้มาแรงขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจะกลายเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอน

Online Sourcing Portal

ค้นหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่คุณต้องการได้ที่นี่ หากคุณพบสินค้าที่คุณสนใจและต้องการพูดคุยกับผู้จำหน่าย เพียงคลิกที่ปุ่ม “Inquiry” และให้ข้อมูลกับเราไว้ เราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น

ผู้แสดงสินค้าแนะนำ

ส่วนหนึ่งของงาน

Co-located with:

eNewsletter #5

ออโรเม็กซ์พร้อมเสนอเคมีภัณฑ์ชุบเคลือบพื้นผิวรักษ์โลก

e-Post Show

การเดินทางครั้งใหม่นักอุตฯ วงการเคลือบพื้นผิว กับเวทีแสดงสินค้าชั้นนำ!

ติดต่อเรา

surfaceandcoatings

@me_expo

surface_coating

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล