Surface & Coatings logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

“แตกต่าง เติมเต็ม เติบโต”

อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เชื่อว่าความหลากหลายและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นพลังอันทรงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต งานแสดงสินค้าของเราจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ได้เข้าถึงเนื้อหาที่เรานำเสนอได้อย่างเสมอภาค และมีโอกาสแสดงออกทางแนวคิดอันแตกต่างอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ที่งานจัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

ผู้จัดงาน เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2022
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ค้นหารายชื่อผู้จัดแสดงสินค้า

ค้นหาสินค้าและเทคโนโลยี

งานสัมมนา

Online Sourcing Portal

ค้นหาเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่คุณต้องการได้ที่นี่ หากคุณพบสินค้าที่คุณสนใจและต้องการพูดคุยกับผู้จำหน่าย เพียงคลิกที่ปุ่ม “Inquiry” และให้ข้อมูลกับเราไว้ เราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้จำหน่ายสินค้านั้น

A part of

ส่วนหนึ่งของงาน

Co-located with:

Latest eNewsletter

ออโรเม็กซ์พร้อมเสนอเคมีภัณฑ์ชุบเคลือบพื้นผิวรักษ์โลก

ME e-Thank you

Thank you for Powering up Supporting Industries Together.

การเดินทางครั้งใหม่นักอุตฯ วงการเคลือบพื้นผิว กับเวทีแสดงสินค้าชั้นนำ!

Media Partner

ติดต่อเรา

surfaceandcoatings

@me_expo

surface_coating

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล