Surface & Coatings logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข้อมูลงาน

เทคโนโลยีการเตรียมและชุบเคลือบเพื่อปรับปรุงพื้นผิวให้ทนทานต่อสภาวะกดดันหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

อย่างมาก ที่งาน “เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2023” ผู้ผลิตจะค้นพบนวัตกรรมล้ำสมัยและเทรนด์ล่าสุดจากกว่า 130 แบรนด์ด้านเทคโนโลยีการปรับพื้นผิว สี และการชุบเคลือบ นี่จะเป็นงานที่ครอบคลุมมากที่สุดในอาเซียนสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดแก่ผู้เข้าร่วม ผ่านการสัมมนาและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายที่เปิดโอกาสในการพบปะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นนำของอาเซียนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วยมหกรรมเฉพาะทางระดับนานาชาติถึงห้างานเพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต และการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 85,000 ราย งาน “เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ ” จะเป็นเวทีแห่งโซลูชั่นเพื่ออัดฉีดพลังให้แก่วิศวกรรมการจัดการพื้นผิวและการชุบเคลือบอย่างครบวงจร

ส่วนหนึ่งของ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023” 

มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

          แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023 คืองานที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียนที่จะช่วยเสริมพลังอุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต อาทิ เทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติและงานประกอบ เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และโซลูชั่นด้านการเตรียมและเคลือบพื้นผิว พร้อมเสนอเนื้อหาเพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม และจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยงานนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของวงการผู้ผลิตกว่า 50,000 รายที่ต้องการเร่งพลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ

“InterPlas Thailand 2023”

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 30

"Assembly &Automation Technology 2023"

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 22

“AutomotiveManufacturing 2023” 

งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 18

"Assembly &Automation Technology 2023"

งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 22

และจัดร่วมกับงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม:

NEPCON Thailand 2023

เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 21

FacTech 2023

งานแสดงด้านระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน งานเดียวในอาเซียน ครั้งที่ 2

ประเภทสินค้าที่แสดง

Surface Technology

Mechanical Finishing Abrasion • Polishing Deburring • Shot-Blasting Equipment • Anti-Rusting • Rust-Removing Technology 

Pre-treatment Technologies & Plating Process  • Cleaning • Acid Dipping  •  Degreasing • Conversion Coatings •  Phosphorization • Electroplating •  Plating/Painting on Plastics • Vacuum Plating • Anodizing • PVD/ DLC •  Plasma Technology

Paint & Powder Coating Applications • Electrophoretic Coatings (Anode/Cathode) • Coating Applications • Thermal Spraying • Spraying Booth • Conveyor System • Curing Ovens • Robotic Finishing

Coating Products Non-stick Coatings • UV Coatings • Industrial Coatings • Automotive Paints • Powder Coatings • Anti-Corrosion Coatings • Functional Coatings • Lacquers • etc

Engineering & Supporting  • Engineering Design & Services •Turn-key Plant • Full Range of Control  • Consulting

Safety, Health & Environment (SHE) & other Services : • Filtration • Humidity • Waste Water Treatment • Packaging & Waste Reduction • Green Technology • Environmental Conservation & Safety Equipment • Consultancy

Coating Technology

Raw Materials for the production of Coatings, Inks & Adhesives : • Oils & Fatty Acids • Pigments, Fillers, Extenders & Dyes • Solvents & Plasticisers • Biocides & Fungicides • Functional Additives* • Performance Materials • Functional & Smart Coatings & Inks • Nanotechnology

Production / Plants & Installations : • Bulk Manufacturing • Mixers & Dissolvers • Dispensers, Filling & Blending/ Tinting Systems • Mills, Production & Laboratory Types • Filters, Pumps & Metering Devices • Color Dispensing

Measurement & Testing : • Color & other Visual Properties • Chemical Characterisation • Wet Paint Characterisation • Dry Film & Mechanical Properties • Surface Analysis 

Powder Coatings Technology : • ‘Fit-for-Purpose’ Resins & Pigments • Solid Solvents to improve dispersion & application • Extruders & Other Production Machineries • Powder Coatings for Temperature Sensitive Substrates • UV & NIR Curing Powder Coatings • Alternatives for Polyester • TGIC Systems • Metallic Effects Powder Coatings

Coatings, Printing Inks & Adhesive Products

VISITORS PROFILE

• Auto-parts • Electronics parts • Metallurgical • Machine building • Packaging • Kitchenware • Plastic & Rubber • Aerospace • Mold & Die • Building & Construction • Luxury / Toys / Sport kit

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล