Surface & Coatings logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน “เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2022” นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโลโก้ด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้เหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้นำไปใช้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับงานที่จัดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

2022 eNewsletter

Newsletter

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและบริการสำหรับสื่อมวลชนได้ที่:

Ms. Boonchira Putthisri

T. +66 2686 7267

E. boonchira.putt@reedtradex.co.th 

หมายเหตุ

“Surface & Coatings” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล