TH | EN

สำหรับผู้ชมงาน

“เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง 2017” เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ผลิตและนักอุตสาหกรรมในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ นาฬิกาและจิวเวลรี่ รวมถึงโลหะการ ที่ต้องการพบนวัตกรรมด้านสารเคมี วัตถุดิบ เทคโนโลยีการเคลือบชุบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การวัด การทดสอบ การพ่นสี การทำ power coating ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการต่างๆ โดย 65 แบรนด์จาก 20 ประเทศ

พบโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลค่าของสินค้าของคุณได้ที่งานนี้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

+66 2686 7222
+66 2 686 7266
contactcenter@reedtradex.co.th

หมายเหตุ!

"เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง" เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล